Team der Pflegeschule

  

 

Björn Metzger M.A.

Fachlicher Leiter Pflegeschule

Stellv. Leiter Caritas SchulZentrum Saarbrücken

Telefon:   0681/58805-850
E-Mail:     b.metzger@cts-schulzenztrum.de

 

   

Lea Esslinger

Schulassistentin

Telefon: 0681/58805-834
E-Mail:  l.esslinger@cts-schulzentrum.de

 

   

Chantal Fugmann

Lehrkraft für Gesundheitsfachberufe

Telefon: 0681/58805-834
E-Mail:  c.fugmann@cts-schulzentrum.de

 

 

Agnes Hernig-Kuhn

Lehrkraft für Gesundheitsfachberufe

Telefon: 0681/58805-853
E-Mail:  a.hernig-kuhn@cts-schulzentrum.de

 

 

Claudia Janes-Jung

Dipl. Pflegepädagogin (FH)

Telefon: 0681/58805-815

E-Mail:  c.janes-jung@cts-schulzentrum.de

 

 

Petra Leber

Dipl.-Pflegewirtin (FH)

Telefon: 0681/58805-813
E-Mail:  p.leber@cts-schulzentrum.de

 

   

 

Sandra Loch

Lehrkraft für Gesundheitsfachberufe

Telefon: 0681/58805-844

E-Mail:   s.loch@cts-schulzentrum.de

 

   

Stefan Schneider M.A.

Lehrkraft für Gesundheitsfachberufe

Telefon:   0681/58805-800
E-Mail:     st.schneider@cts-schulzentrum.de 

 

Isabel Schuler M.A.

Lehrkraft, Praxisanleiterin

Telefon: 0681/58805-837

E-Mail:  i.schuler@cts-schulzentrum.de

 

 

 

Iris Stuppi-Felten B.A.

Lehrkraft für Gesundheitsfachberufe

Telefon: 0681/58805-843

E-Mail:   i.stuppi-felten@cts-schulzentrum.de 

 

   

 

Patrizia Stutz B.Sc.

Lehrkraft für Gesundheitsfachberufe

Telefon: 0681/58805-832

E-Mail:  p.stutz@cts-schulzentrum.de

     
 

Christina Schneider B.A.

Koordinatorin Praxisanleitung

Telefon: 0681/58805-833

E-Mail:   c.schneider@cts-schulzentrum.de

 

   

 

Silvia Scheuermann

Koordinatorin Praxisanleitung

Telefon: 0681/58805-833

E-Mail:   s.scheuermann@cts-schulzentrum.de

 

 

 

Ingrid Straub

Stellv. Koordinatorin hauptamtliche Praxisanleitung, 

Hauptamtliche Praxisanleiterin

Lehrkraft für Gesundheitsfachberufe
Telefon: 0681/406-4506
E-Mail:  i.straub@cts-schulzentrum.de 

   

 

Gabriele Birtel

Hauptamtliche Praxisanleiterin

Telefon: 0681/406-2960

E-Mail:  g.birtel@cts-schulzentrum.de 

   

 

Laura Deckarm

Hauptamtliche Praxisanleiterin

Telefon: 06897/799-1104

E-Mail:  l.deckarm@cts-schulzentrum.de 

   

 

Claudia Heckmann-Nix

Hauptamtliche Praxisanleiterin

Telefon: 0681/406-2960

E-Mail:  c.heckmann-nix@cts-schulzentrum.de 

 

   

 

Angie Hoffmann

Hauptamtliche Praxisanleiterin

Telefon: 0681/406-2960, -4153

E-Mail:  ang.hoffmann@cts-schulzentrum.de 

 

   

 

Kim Jacob

Hauptamtliche Praxisanleiterin

Telefon: 0681/406-2960

E-Mail:  k.jacob@cts-schulzentrum.de

   

 

Denise Klinkert

Hauptamtliche Praxisanleiterin

Telefon: 0681/406-2960, -4153

E-Mail:  d.klinkert@cts-schulzentrum.de 

   

 

Klaus Peter Prinz

Hauptamtliche Praxisanleiterin

Telefon: 0681/406-2960, -4153

E-Mail:  k.prinz@cts-schulzentrum.de

 

   

 

Joanna Maciolek

Hauptamtliche Praxisanleiterin

Telefon: 0681/406-4153

E-Mail:  j.maciolek@cts-schulzentrum.de  

 

   

 

Elisa Marx

Hauptamtliche Praxisanleiterin

Telefon: 06897/799-1104

E-Mail:   e.marx@cts-schulzentrum.de 

 

 

Gerhard Schackmann

Haupamtlicher Praxisanleiter

Telefon:   0681/406-4153
E-Mail:     g.schackmann@caritasklinikum.de

   

 

Christine Schuh

Hauptamtliche Praxisanleiterin

Telefon: 0681/406-4153 

E-Mail:  ch.schuh@cts-schulzentrum.de 

   

 

Andrea Wild

Hauptamtliche Praxisanleiterin

Telefon: 0681/406-2960

E-Mail:  a.wild@cts-schulzentrum.de

 

 

Caritas SchulZentrum Saarbrücken
Bildung für Gesundheitsfachberufe
Rastpfuhl 12a, D-66113 Saarbrücken